Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ trường ĐH Luật HN

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ trường ĐH Luật HN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20 ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội - Trưởng khoa(Quản lý sinh viên): .. - Phòng Đào tạo - Phòng Công tác sinh viên Tên em là: Sinh ngày: ... Mã sinh viên: .Lớp:. Khóa: . Hộ khẩu thường trú: ..... Điểm trung bình chung tích lũy: ...... Em làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép em nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã tích lũy. Thời gian xin nghỉ học tạm thời (01 học kỳ hoặc 01 năm): ... - Từ học kỳ:năm học: 20..- 20..đến hết học kỳ:... năm học: 20..- 20.. Lý do: ... Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và tuân thủ các quy định của Nhà trường, đồng thời tự chịu trách nhiệm về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo./. Ý kiến gia đình Người làm đơn Khoa Quản lý sinh viên Phòng Công tác sinh viên Chú ý: 1. SV xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập cần nộp đơn này kèm một trong những giấy tờ sau: Xác nhận của Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp quận (huyện) trở lên về tình trạng sức khỏe (đối với SV xin nghỉ học tạm thời vì lý do sức khỏe); Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình (đối với SV xin nghỉ học tạm thời vì hoàn cảnh gia đình khó khăn); Xác nhận của cấp có thẩm quyền (đối với SV xin ngừng học vì lý do khác). 2. Sinh viên muốn trở lại học tiếp tại trường phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới)./.

File đính kèm:

  • docdon_xin_nghi_hoc_tam_thoi_va_bao_luu_kq_truong_dh_luat_hn.doc