Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học (Trường Cao đẳng công thương TP. HCM)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1154 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học (Trường Cao đẳng công thương TP. HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ ĐÃ HỌC Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM; - Phòng Quản lý Đào tạo; Họ và tên SV: Ngày sinh: Lớp: Khóa: Điện thoại: Mã số SV: Em viết đơn này xin được nghỉ học tạm thời vì lý do: (chọn vào ô dưới đây) - Được điều động vào lực lượng vũ trang (Kèm theo bản photo Quyết định điều động vào LLVT) - Sức khoẻ yếu (Kèm theo hồ sơ bệnh án, hoặc giấy xác nhận của cơ quan y tế) - Lý do cá nhân (ghi rõ lý do phía dưới) (Kèm theo bảng điểm học tập) * Thời gian xin nghỉ học tạm thời: 1 học kỳ 1 năm từ HK ......... năm học 20....... - 20....... , đến hết HK ........ năm học 20....... - 20....... Tp. HCM, ngày ...... tháng ...... năm 20...... PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SINH VIÊN (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Sinh viên nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân phải học ít nhất một học kỳ ở trường và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 5,00. - Hồ sơ nộp kèm bản photo CMND (có công chứng). - Đơn làm thành 2 bản (có thể photo), P.QLĐT giữ 1 bản, SV giữ 1 bản.

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học (Trường Cao đẳng công thương TP. HCM).doc
Mẫu đơn liên quan