Đơn xin phép nghỉ học (Học viện ngân hàng)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1761 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép nghỉ học (Học viện ngân hàng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Hà Nội, ngày . tháng . năm .. ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: - Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng - Phòng Quản lý người học Tên em là: .... Mã sinh viên: ...... Lớp: ...; Khoa: ...... Điện thoại di động: .. Đề nghị xin được nghỉ học: Số ngày xin được nghỉ: .. ngày Từ ngày ....đến ngày .. Lý do xin phép nghỉ học: .. ..... .. .. .. .. .. .. Kính đề nghị Ban Giám đốc Học viện, Phòng Quản lý người học xem xét giải quyết cho em được nghỉ học theo đề nghị trên. Em xin chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh quy chế, quy định và sự sắp xếp của Học viện Ngân hàng. Em xin chân thành cảm ơn. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin phép nghỉ học (Học viện ngân hàng).doc
Mẫu đơn liên quan