Cách viết đơn xác nhận vay vốn sinh viên

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách viết đơn xác nhận vay vốn sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách viết đơn xác nhận vay vốn sinh viên Cách viết đơn xác nhận vay vốn sinh viên 1. Kính gửi: Tên phòng ban nơi xác nhận cho sinh viên vay vốn. Ví dụ: phòng công tác sinh viên, phòng tài chính 2. Tôi tên là: Họ và tên người viết đơn. 3. Năm sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh. 4. Là sinh viên có mã số: Mã số mà trường cấp cho mỗi sinh viên. 5. Lớp: Là mã số của ngành bạn theo học. Ví dụ: mã ngành của kế toán là 123456. 6. Khoa: Ngành bạn đang học. 7. Khóa: Ghi năm bắt đầu đến năm kết thúc, đối với đại học là 4 năm, cao đẳng là 3 năm. Ví dụ: 2017 - 2021 8. Trường: Tên trường đại, học cao đẳng bạn đang học. 9. Thời gian khóa học từthángnămđếnthángnăm: Ghi rõ từ ngày tháng năm bắt đầu đến ngày tháng năm kết thúc theo dự kiến. Ví dụ: 5 tháng 9 năm 2017 đến 30 tháng 5 năm 2021 10. Họ và tên cha (hoặc mẹ hoặc người đại diện hợp pháp theo pháp luật): Chọn một và ghi rõ họ tên. 11. Địa chỉ: Dựa vào địa chỉ theo hộ khẩu thường trú. 12. Người viết đơn ghi rõ ngày tháng năm và kí tên. Sau đó gửi cho nhà trường xác nhận.

File đính kèm:

  • doccach_viet_don_xac_nhan_vay_von_sinh_vien.doc