Đơn xin tạm nghỉ học

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 18/01/2014 | Lượt xem: 2273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin tạm nghỉ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC Kính gửi : Ban Giám hiệu trường Đại học Sài Gòn Tôi tên là: MSSV: Ngày sinh: Hiện đang học lớp: Ngành: Khoa: Hệ: Khóa: Hộ khẩu thường trú: Nay tôi làm đơn này kính gừi Ban Giám hiệu, Phòng Công tác HS-SV, Phòng Đào tạo cho phép tôi được tạm nghỉ học …… học kỳ, kể từ học kỳ ……. Năm học …….- ……….đến hết học kỳ ……… Năm học ……..-…….. Lý do : Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Công tác HS-SV Xác nhận của Khoa Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Kính đơn (Ký tên & ghi rõ họ tên) Ý kiến của Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

File đính kèm:

  • docMau don xin bao luu hoc tap.doc
Mẫu đơn liên quan