Mẫu đơn đăng ký học lại (Theo hình thức học ghép)

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đăng ký học lại (Theo hình thức học ghép), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI Theo hình thức học ghép Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Họ và tên:…………………………………...Ngày sinh:……………………..………. Lớp:……………………………….Khóa học:………………………..………………. Mã sinh viên:………………………………..Điện thoại: …………..………............... Căn cứ Quy chế đào tạo đại học chính quy hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; căn cứ kết quả học tập học phần hiện có của sinh viên; Tôi làm đơn này đề nghị được học lại các học phần sau: 1/ Học phần:…………………………………………………, Số ĐVHT:…………..…… 2/ Học phần:…………………………………………………, Số ĐVHT:…………..…… 3/ Học phần:…………………………………………………, Số ĐVHT:…………..…… 4/ Học phần:…………………………………………………, Số ĐVHT:…………..…… 5/ Học phần:…………………………………………………, Số ĐVHT:…………..…… 6/ Học phần:…………………………………………………, Số ĐVHT:…………..…… Tôi cam đoan: - Đóng phí học lại đầy đủ và đúng hạn theo quy định. - Lên lớp học, dự thi đầy đủ, đúng giờ theo lịch học, thi. Nếu sai, tôi xin chịu kỷ luật theo quy định của Học viện. Hà Nội, ngày …… tháng……. năm 2014 SINH VIÊN (ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMẫu đơn đăng ký học lại (Theo hình thức học ghép).doc
Mẫu đơn liên quan