Đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công __________ Kính gửi:Ghi chú: Cơ quan quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: Nam/Nữ: CCCD/CMND số . Ngày cấp.. Nơi cấp Quê quán: Nơi thường trú: Số điện thoại: Thuộc diện Ghi rõ đối tượng người có công hoặc thân nhân người có công. Trường hợp là thân nhân người có công thì ghi thêm thông tin người có công và mối quan hệ với người có công. : Lý do bị tạm đình chỉ: Đề nghị được hưởng lại chế độ ưu đãi: ...., ngày ... tháng ... năm ... Người khai (Ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_huong_lai_che_do_uu_dai_doi_voi_nguoi_co_cong_ho.docx
Mẫu đơn liên quan