Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của sinh viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2568 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của sinh viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TRƯỜNG …………….. ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- ……….., ngày ……..tháng …năm…… BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Hiệu Trưởng Trường ………………….. Tôi tên là: Sinh ngày: Quê quán: Chỗ ở hiện nay: Số CMND hoặc hộ chiếu: Trước đây là sinh viên cao học khóa: Khoa: Hiện nay là: Tôi được nhận học bổng của: Nước: Ngành học: Bậc đào tạo: Thời gian học: Tôi xin được Nhà trường giới thiệu tôi với phía nước ngoài để làm hồ sơ du học. Tôi cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của người được Nhà trường giới thiệu đi đào tạo ở nước ngoài như sau: Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn. Luôn giữ gìn truyền thống và uy tín của sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh. P Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý lưu học sinh và chịu sự quản lý của Cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại. Thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu; báo cáo địa chỉ nơi ở, nơi học tập bằng email về Phòng Tổ chức Hành chính của trường. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và cam kết thực hiện nghĩa vụ lâu dài cho Nhà trường (ít nhất là 05 năm) nếu Nhà trường có nhu cầu. Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý theo quy định của Nhà nước, của Trường và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. Người cam kết ký tên ………., ngày …. tháng … năm……. TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH Hồ sơ kèm theo gồm có: : Bản sao Hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy cấp học bổng. Giấy giới thiệu của 01 CBGD của khoa, có xác nhận của Trưởng khoa

File đính kèm:

  • docMau-cam-ket-di-NN-danh-cho-SV.doc
Mẫu đơn liên quan