Đơn xin vào học lớp 1 thông dụng

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin vào học lớp 1 thông dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH, TH&THCS......... Họ và tên học sinh : ....giới tính:. Ngày, tháng, năm sinh : /...../. Dân tộc:.... Nơi sinh : .. Hộ khẩu thường trú: số nhà .... ; đường....; khu phố ...; phường (xã): ...thành phố .... Số phiếu điều tra trong sổ phổ cập (với trẻ học trong địa bàn). Hiện cư trú: số nhà .... ; đường..; khu phố .... .....; phường (xã): .thành phố. Họ và tên cha (hoặc người đỡ đầu): Họ và tên mẹ (hoặc người đỡ đầu): Số điện thoại cần liên hệ: Đã học lớp Mẫu giáo 5 tuổi tại trường . Khen thưởng cuối năm: Lớp 3 MG tuổi: Lớp MG 4 tuổi: Lớp MG 5 tuổi: Sau khi nghiên cứu Kế hoạch huy động trẻ vào học lớp Một của trường, tôi xin đăng ký cho con tôi vào lớp 1. Lớp học 2 buổi/ngày ; Lớp học bán trú . Tôi xin cam kết những điều được ghi trong đơn này là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện giáo dục trong suốt quá trình học tập của con tôi./. Rạch Giá, ngày...tháng năm 2021 Người viết đơn Hồ sơ đính kèm: - Bản sao giấy khai sinh; - Hộ khẩu photo; - Các loại Giấy khen (nếu xét tuyển trái tuyến). - (Đơn được nhà trường cung cấp miễn phí)

File đính kèm:

  • docdon_xin_vao_hoc_lop_1_thong_dung.doc