Mẫu Đơn xin chuyển hệ đào tạo

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn xin chuyển hệ đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN XIN CHUYỂN HỆ ĐÀO TẠO Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn Tôi tên là:.Sinh ngày: Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh/thành phố): ...... Mã SV: Sinh viên hệ:. lớp :., ngành khoá .. Điện thoại gia đình:..Điện thoại di động:...... Nay xin được chuyển bậc đào tạo từ hệ:.., ngành:.sang học hệ .ngành:..(theo đúng ngành đã học). Lý do xin chuyển hệ: ....... Hồ sơ gửi kèm: ...... Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của nhà trường về việc đăng ký học, đóng học phí liên quan tới việc chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo. Xin chân thành cảm ơn. ..............., ngày...tháng...năm... Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH/GIA ĐÌNH (Ký và ghi rõ họ, tên, quan hệ với SV) . . . NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) 1. XÁC NHẬN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN: Phòng Tài chính - Kế toán xác nhận Sinh viên: ................................................................. Đã đóng học phí đợt 1 số tiền : ...........................đồng. Ngành  ................................................................................................................................. Hệ: ........................................................................................................................................ Sinh viên sẽ đóng phí chênh lệch. Ngành: ................................................................................................................................. Hệ: ........................................................................................................................................ Số tiền: ....................đồng. Ngày.thángnăm 20. P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (Ký và ghi rõ họ tên ) 2. XÁC NHẬN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO : . . . P.ĐÀO TẠO (Ký & ghi rõ họ tên) Yêu cầu: Sinh viên nộp đơn này về Phòng Đào tạo trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đơn. Kết quả xét chuyển hệ đào tạo sẽ được Phòng Đào tạo thông báo cho SV biết trong thời hạn 03 ngày (không kể ngày chủ nhật, ngày lễ) kể từ ngày nhận đơn. Sinh viên liên hệ nhận kết quả tại Phòng Đào tạo. Sinh viên photo đơn xin chuyển hệ đào tạo nộp về P.ĐT, bản gốc học viên giữ lại.

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_chuyen_he_dao_tao.doc
Mẫu đơn liên quan