Đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3808 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC Kính gửi: Ban Giám hiệu; Phòng Quản trị Nhân sự; Đơn vị đang công tác………. Tôi tên: …………........................................…………........................., sinh ngày:…………….................... Quê quán: ………………………………..........................................………………............................................. Hiện đang công tác tại : ….............…………………………. thuộc Trường .............................. Chức danh/Chức vụ:……………………………….....................................…………..................................... Chuyên ngành đã được đào tạo: ………………............................……………....................................... Thời gian công tác:........................................................................................................................................... Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm …. và tình hình thực tế của Trường .............. Theo thông báo số:………. ngày......./…......./......... của ………………............ về việc........................ Xét trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân. Nay, tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (Đơn vị đang công tác.....) cho phép tôi được tham gia ôn thi và dự thi tại: …………………………………................................................................................................................... Ngành học: …………………………………………………………………………………………………… Bậc: ………………………………………..………………………………………………….. ……………… Thời gian: ………………………………………………….……………………………………………….. Hình thức: …………………………………………….……….. (tập trung hay không tập trung) Kinh phí học tập: ………………………………..………...(Ngân sách Nhà nước hay tự túc) Tôi kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị đang công tác….. xem xét cho tôi được tham gia ôn thi và dự thi như đã trình bày như trên. tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo. Chân thành cảm ơn! ................, ngày tháng năm HIỆU TRƯỞNG P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐƠN VỊ….. KÍNH ĐƠN

File đính kèm:

  • docDon-xin-on-thi-du-thi.doc
Mẫu đơn liên quan