Đơn đăng ký nhu cầu tái định cư

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 2698 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký nhu cầu tái định cư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 08/BT, HT và TĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ Kính gửi: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Tôi tên: .................................................................................... SN: …………… CMND: …………………….. cấp ngày …/…/… tại Công an ……..…………. Địa chỉ cư ngụ: ………………………………..……………………………..…. …………………………………………………………………………………………. Xin trình bày sự việc như sau: Gia đình tôi có một phần tài sản (nhà, đất) bị ảnh hưởng tại dự án xây dựng …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………... Nay, tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xin đăng ký nhu cầu tái định cư của gia đình theo hình thức (Tái định cư phân tán, gia đình tự lo chỗ ở mới; Nhận nền tái định cư tập trung: Hộ dân chỉ được chọn 01 trong 02 hình thức tái định cư nêu trên): ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………… Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án để gia đình chúng tôi sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. ………………………………, ngày …..… tháng ……… năm …………. Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • pdfqd_25_14__013.pdf
Mẫu đơn liên quan