Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1838 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (Dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật) Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế Chủ phương tiện:..................................................................................... Địa chỉ:.................................................................................................... Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện có đặc điểm cơ bản như sau: Tên phương tiện:.............................. Số đăng ký:........................................ do …................................................... cấp ngày..... tháng.... năm.................... Công dụng:...................................... Ký hiệu thiết kế:................................ Năm và nơi đóng:............................................................................................. Cấp tàu:............................................ Vật liệu vỏ:..................................... Chiều dài thiết kế:.......................... m Chiều dài lớn nhất:......................... m Chiều rộng thiết kế:........................ m Chiều rộng lớn nhất:....................... m Chiều cao mạn:............................... m Chiều chìm:.................................... m Mạn khô:......................................... m Trọng tải toàn phần:...................... tấn Số người được phép chở:........... người Sức kéo, đẩy:................................. tấn Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):................................................... .......................................................................................................................................... Máy phụ (nếu có):............................................................................................................ Nay đề nghị Cơ quan đăng ký lại phương tiện trên với lý do:......................................... .......................................................................................................................................... ............................. (nêu các thông số kỹ thuật thay đổi của phương tiện xin đăng ký lại) Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện. ........., ngày .... tháng .... năm ........... CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) ((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbm_gtvt_24_don_de_nghi_dang_ky_lai_phuong_tien_thuy_noi_dia_dung_cho_phuong_tien_thay_doi_tinh_nang_ky_thuat__9142.doc