Đơn đề nghị gia hạn đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1475 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị gia hạn đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ: 1. Tên: ....................................................................................................................... 2. Quốc tịch: .............................................................................................................. 3. Địa chỉ: .................................................................................................................. 4. Điện thoại:.............................................................................................................. II. TÀU BAY 1. Loại tàu bay: .......................................................................................................... 2. Kiểu tàu bay: ......................................................................................................... 3. Nhà sản xuất: ........................................................................................................ 4. Số xuất xưởng tàu bay: ........................................................................................ 5. Trọng lượng cất cánh tối đa: ................................................................................ 5. Năm xuất xưởng: .................................................................................................. 6. Số lượng và kiểu loại động cơ: ............................................................................. 7. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký: .............................................................. ................................................................................................................................... Tài liệu gửi kèm theo đơn: - Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị; - Giấy tờ hợp pháp chứng minh về chiếm hữu tàu bay; Ngày tháng năm Người đề nghị (Ký/đóng dấu) - …………….. - …………….. Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

File đính kèm:

  • pdfnghi_dinh_50_5__4176.pdf