Đơn đề nghị cấp giấy phép (xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt)

pdf3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép (xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Phụ lục 1a) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt) Kính gửi: (Tên cơ quan, tổ chức được phân cấp cấp giấy phép) 1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép: - Người đại diện: .......................................... Chức vụ:....................................... - Địa chỉ liên hệ: Số nhà:................... Đường (Xóm)............ Phường (Xã)......... Quận (Huyện)...................Tỉnh, Thành phố:..................................................... - Số điện thoại:................................................................................................... 2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép: - Tên công trình: (cầu vượt, hầm chui, đường ống v.v.....) - Loại công trình: (Vĩnh cửu, tạm) - Địa điểm xây dựng: Tại km....................................trên tuyến đường sắt........ - Thuộc tỉnh (thành phố).................................................................................... - Tiêu chuẩn kỹ thuật (đối với công trình chui dưới đường sắt hoặc cầu đường sắt vượt công trình khác): (Nêu rõ trọng tải, tốc độ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết khác của công trình); - Quy mô xây dựng công trình: (Nêu rõ công trình xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; quy mô các hạng mục công trình chủ yếu; nêu rõ các hạng mục công trình nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt); - Biện pháp thi công chủ yếu: (Nêu biện pháp thi công chủ yếu của các hạng mục công trình nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt); - Biện pháp bảo vệ môi trường: (Nêu biện pháp bảo vệ môi trường đối với đường sắt); - Thời điểm khởi công và kết thúc thi công công trình:.................................. 3. Đơn vị hoặc người thiết kế:........................................................................ Địa chỉ............................................................................................................ Điện thoại...................................................................................................... 4. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế....................................................... Địa chỉ................................................ Điện thoại....................................... Giấy phép hành nghề số:.................... cấp ngày......................................... 5. Lời cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật. ..........ngày....... tháng........năm Người làm đơn (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfmau_don_de_nghi_cap_gp_xd_ctrinh_trong_pvi_bve_ctrinh_ds_hl_atgtds_do_cuc_dsvn_cap_4427.pdf