Đơn đề nghị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế Chủ phương tiện (*):........................................................................................................... Địa chỉ chủ phương tiện :.................................................................................................. Là chủ sở hữu hợp pháp của các phương tiện thủy yêu cầu đăng kiểm. Số lượng phương tiện đề nghị đăng kiểm: ....................................................................... Kính đề nghị Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế đến kiểm tra và đăng kiểm vào lúc ............giờ, ngày.........tháng......... năm .......... Tại ..................................................................................................................................... Rất mong sự quan tâm của Quý Sở. ..........., ngày............tháng..........năm.......... Chủ phương tiện (*) (ký, ghi rõ họ tên) ((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbm_gtvt_19_don_de_nghi_dang_kiem_phuong_tien_thuy_noi_dia_2611.doc
Mẫu đơn liên quan