Giấy đề nghị khai thác vận tải du lịch bằng ôtô

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1575 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy đề nghị khai thác vận tải du lịch bằng ôtô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên doanh nghiệp Số................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế, ngày ........tháng........năm .......... GIẤY ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC VẬN TẢI DU LỊCH BẰNG Ô TÔ Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế Tên doanh nghiệp vận tải:……………………...............................................…... Trụ sở doanh nghiệp:…………….............................................…………………. Số điện thoại:………………………..........................................………………… Giấy chứng nhận ĐKKD số….......……… cấp ngày………................................. Phạm vi đăng ký hoạt động:…….......................................……………………… Số xe đăng ký theo danh sách sau đây (hoặc danh sách kèm theo): Số TT Biển số xe Nhãn hiệu Trọng tải Năm sản xuất Ghi chú 1 2 3 ... Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp (Ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbm_gtvt_13_giay_de_nghi_khai_thac_van_tai_khach_du_lich_bang_o_to_2092.doc
Mẫu đơn liên quan