Đơn đề nghị cấp bảng điểm lớp trường Đại học y dược Hải Phòng

pdf1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp bảng điểm lớp trường Đại học y dược Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ V/v Cấp bảng điểm Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học Tên em là: . Sinh viên lớp: ...... Thay mặt sinh viên lớp: Khóa................. (Có danh sách kèm theo) Em viết đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo Đại học cấp bảng điểm năm học .................. học kỳ .............. Lý do xin cấp bảng điểm ............................................................................ . ..... Kính đề nghị Phòng Đào tạo tạo điều kiện giúp đỡ. Em xin chân thành cám ơn. Hải Phòng, ngày tháng năm 201 Người làm đơn Duyệt

File đính kèm:

  • pdfdon_de_nghi_cap_bang_diem_lop_truong_dai_hoc_y_duoc_hai_phon.pdf