Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

pdf2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Tên cổ đông: Mã cổ đông: Số CMND/GCNĐKKD: Nơi cấp: Ngày cấp: Tên của người đại diện pháp luật của tổ chức: Địa chỉ: Điện thoại: Email: Hiện tôi là cổ đông sở hữu: ..cổ phần tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Tương đương tổng mệnh giá cổ phần là: (Bằng chữ:.............................................................................................................) Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Mất Hư hỏng/Rách nát Thay đổi thông tin Rút chứng khoán lưu ký Nay tôi làm Đơn này đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho tôi. Tôi cam kết những thông tin kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Tôi cam kết đảm bảo cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào (nếu có) về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần này theo quy định của pháp luật hiện hành. Rất mong Quý Tập đoàn xem xét và chấp thuận. Trân trọng cảm ơn! .............., ngày.tháng.năm NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM Mẫu số 07 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Tên tôi/chúng tôi là: Số thông tin nhận diện1: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: Email: Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu .chứng khoán như sau: STT Mã chứng khoán Loại CK2 Số lượng Số Giấy CNSHCP Ghi chú Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện có những thông tin không chính xác khi đăng ký. Để đảm bào quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị điều chỉnh lại thông tin như sau: Thông tin ban đầu: Thông tin đề nghị điều chỉnh: Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này. * Tài liệu gửi kèm - 01 bản sao CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; - 01 bản sao Giấy Chứng nhận sở hữu chứng khoán , ngày.thángnăm . Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên, con dấu) 1 Thông tin nhận diện: Cá nhân trong nước: Số CMND Tổ chức trong nước: Số Giấy ĐKKD Cá nhân, tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code) 2 Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do Loại 2: Chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng) Mẫu số 05

File đính kèm:

  • pdfdon_de_nghi_cap_lai_giay_chung_nhan_so_huu_co_phan_tap_doan.pdf