Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu) Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế Chủ phương tiện: .............................................................................................................. Địa chỉ: ............................................................................................................................. Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau: Tên phương tiện: ............................... Số đăng ký: ........................................ Công dụng: ........................................ Ký hiệu thiết kế: ................................ Năm và nơi đóng: …………………………………………..…………………..……… Cấp tàu: ..............................................… Vật liệu vỏ: ........................................ Chiều dài thiết kế: ...........................…….m Chiều dài lớn nhất: .....................…m Chiều rộng thiết kế:.............................….m Chiều rộng lớn nhất: .......................m Chiều cao mạn: ...................................…..m Chiều chìm: ....................................m Mạn khô: ................................................. m Trọng tải toàn phần:.......................tấn Số người được phép chở: ................... người Sức kéo, đẩy: ................................tấn Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): ………….................................. ........................................................................................................................................... Máy phụ (nếu có): ....................................….................................................................... Phương tiện này được (mua lại, hoặc điều chuyển):...………………............................. từ (Ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị)…................................................................................. Địa chỉ: ............................................................................................................................. Đã đăng ký tại..........................….......………………. ngày...... tháng ...... năm ..... Nay đề nghị ................................................…………… đăng ký lại phương tiện trên. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện. .........., ngày .... tháng .... năm ......... CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) ((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbm_gtvt_22_don_de_nghi_dang_ky_lai_phuong_tien_thuy_noi_dia_dung_cho_phuong_tien_chuyen_quyen_so_huu__6046.doc
Mẫu đơn liên quan