Đơn đề nghị hủy học phần đã đăng ký trường đại học Công Đoàn

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hủy học phần đã đăng ký trường đại học Công Đoàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ Kính gửi: Phòng đào tạo Trường Đại học Công đoàn Họ và tên sinh viên: Ngày tháng năm sinh: Mã số sinh viên:................. Lớp:........... Ngành: Bậc đào tạo: Điện thoại liên hệ: Đầu học kỳ:..........đợt/năm học 201...... 201...., em đã đăng ký học phần theo quy định của trường Nay kính đề nghị Nhà trường cho phép em được hủy các học phần đã đăng ký sau: TT Mã HP Tên học phần Lớp đăng ký Lý do xin hủy HP 1 2 3 4 5 Tổng số tín chỉ xin hủy Tổng số tín chỉ còn lại sau khi xin hủy Em xin trân trọng cảm ơn! ................., ngày....... tháng...... năm....... KÍNH ĐƠN Xác nhận của cố vấn học tập ......................................................... Chú ý: - Sinh viên cần trình cho CVHT Sổ đăng ký học tập để CVHT có thể ký xác nhận chấp thuận. - CVHT kiểm tra số tín chỉ được phép xin hủy của sinh viên, ký xác nhận vào Đơn đề nghị hủy học phần đã đăng ký và gửi về Phòng Đào tạo.

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_huy_hoc_phan_da_dang_ky_truong_dai_hoc_cong_doan.doc
Mẫu đơn liên quan