Đơn khởi kiện vụ án lao động

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn khởi kiện vụ án lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện) Họ và tên người khởi kiện: (Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp). Địa chỉ: Họ và tên người bị kiện: (Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp). Địa chỉ: Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Địa chỉ: Khởi kiện về việc: - Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung) Họ và tên người làm chứng: Địa chỉ: Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm: (Ghi rõ và đánh số thứ tự) ..............., ngày......tháng......năm ...... NGƯỜI KHỞI KIỆN (Ký và ghi rõ họ tên)   (Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docdon_khoi_kien_vu_an_lao_dong.doc
Mẫu đơn liên quan