Mẫu đơn khiếu nại công dân

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2109 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khiếu nại công dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SPOKANE POLICE DEPARTMENT Mẫu đơn khiếu nại công dân Thông tin khiếu nại: Họ: Tên: Tên Lót: Jr., III, vv. Ngày Sinh: Số nhà / Đường: Số phòng: Thành phố: Tiểu Bang: Số bưu chính: Số điện thoại (Nhà) Số điện thoại (Di động) Địa chỉ Email: Chi tiết sự cố (Nếu biết) Ngày xảy ra: Giờ xây ra: Số vụ việc: Nội xây ra: Nhân viên bi dính Líu (Nếu biết) Tên #1: Huy hiệu #1: Tên #2: Huy hiệu #2: Tên #3: Huy hiệu #3: Nhân chứng (nếu biết) Nhân chứng #1 Tên: Số điện thoại: Số nhà / Đường: Số phòng: Thành phố: Tiểu Bang: Số bưu chính: Nhân chứng #2 Tên: Số điện thoại: Số nhà / Đường: Số phòng: Thành phố: Tiểu Bang: Số bưu chính: Nhân chứng #3 Tên: Số điện thoại: Số nhà / Đường: Số phòng: Thành phố: Tiểu Bang: Số bưu chính: Chi tiết sự cố: Tiếp tục phía sau SPOKANE POLICE DEPARTMENT Mẫu đơn khiếu nại công dân Chi tiết vụ việc tiếp tục: Phần 10.07.020: Thực hiện một tuyên bố sai hoặc gây hiệu nhằm cho một công chức, là một tội sai trái nhớ. "Tuyên bố tài liệu" có nghĩa là một tuyên bố bằng văn bản hoặc bằng miệng để một công chức trong việc thực hiện các quyền hạn chính thức hoặc nhiệm vụ của mình có thế được tin cậy hợp lý. (RCW 9A.76.175) Translator’s Disclaimer: Revised Code of Washington (RCW) references in source document are not excerpts. Chủ kỹ của người khiếu nai: Ngày:

File đính kèm:

  • pdfMẫu đơn khiếu nại công dân.pdf
Mẫu đơn liên quan