Mẫu văn bản giải quyết tố cáo

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1803 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu văn bản giải quyết tố cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……..., ngày..….tháng....….năm ......… đơn tố cáo Kính gửi: .......................................................(1) Tên tôi là:................................................................................................................ Địa chỉ:.................................................................................................................... Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:......................................... ............................................................................................................................(2) Nay tôi đề nghị:..................................................................................................(3) ................................................................................................................................ Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. Người tố cáo (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. (2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. (3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:

  • pdfmau_don_tc_121.pdf
Mẫu đơn liên quan