Mẫu đơn tố cáo

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3808 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn tố cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                        …, ngày …… tháng….năm ……   ĐƠN TỐ CÁO   Kính gửi: ……………………………(1)   Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ………………………………………….(3) Địa chỉ: ………………………………………………………………….…………………….. Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:…………………………..…………… ……………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………….…………(2) Nay tôi đề nghị:……………………………………………………………...………………… ……………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….……………(3) Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.                                                                                             Người tố cáo                                                                              (ký và ghi rõ họ tên) NGUYỄN VĂN/THỊ A (1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. (2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. (3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận  và  xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:

  • docMẫu đơn tố cáo.doc
Mẫu đơn liên quan