Mẫu Đơn khởi kiện kết hôn trái pháp luật

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn khởi kiện kết hôn trái pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------- ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Toà án nhân dân Họ và tên người khởi kiện: Địa chỉ: Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) Địa chỉ: Họ và tên người bị kiện: Địa chỉ: Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) Địa chỉ: Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Họ và tên người làm chứng (nếu có) Địa chỉ: Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 1 2 (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) Kính đề nghị quý tòa án xem xét giải quyết./. .........., ngày...tháng...năm... NGƯỜI KHỞI KIỆN (Ký ghi rõ họ tên) Hồ sơ gửi kèm theo đơn: - Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); - Hộ khẩu (có công chứng) - Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn kiện. - Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con). - Biên bản hoà giải tại xã phường. - Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài sản). - Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh và đã tên trong hộ khẩu. - Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì phải xác nhận của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. - Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn. Trong trường hợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn.

File đính kèm:

  • docmau_don_khoi_kien_ket_hon_trai_phap_luat.doc
Mẫu đơn liên quan