Đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC ...- Kính gửi: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Em tên: Ngày sinh: Giới tính: Nơi sinh: Có hộ khẩu thường trú tại: Hiện đang cư trú tại: Dân tộc: , được hưởng ưu tiên, khuyến khích Đã học hết chương trình THCS năm tại trường THCS: Xếp loại năm học lớp 9: * Hạnh kiểm: * Học Lực: Nay làm đơn này kính xin BGH nhà trường cho em được đăng ký xét tốt nghiệp THCS tại Hội đồng. Các giấy tờ gửi kèm theo gồm: .............., ngày..tháng...năm... Kính đơn

File đính kèm:

  • docdon_xin_dang_ky_du_xet_tot_nghiep_thcs.doc
Mẫu đơn liên quan