Đơn xin học lại học phần trường Đại học Tây Nguyên

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại học phần trường Đại học Tây Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: Phòng Đào tạo đại học Khoa: ... Bộ Môn: Tôi tên là: ..., sinh ngày: /../.... Mã số sinh viên: ..., Lớp: ....... Số điện thoại: Hiện nay, tôi xin học lại học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ: ......, ngành: .., hình thức đào tạo; ... như sau: Tên học phần: ..... Mã học phần: ... Số TC: . Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cấp xem xét và giải quyết cho được học lại cùng với lớp:.. Tôi xin cam kết thực hiện mọi quy định của Nhà trường. Đắk Lắk, ngày // 201 Kính đơn Bộ môn phân công giảng viên (ký, ghi rõ họ tên) Ngày /./ 201. (ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến của giảng viên KHOA . Ngày /./ 201. Ngày /./ 201. (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

File đính kèm:

  • docdon_xin_hoc_lai_hoc_phan_truong_dai_hoc_tay_nguyen.doc
Mẫu đơn liên quan