Đơn xin lý hôn (Ly hôn đơn phương)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin lý hôn (Ly hôn đơn phương), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN LY HÔN   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN… Tôi tên :........................................................... năm sinh :.............................................................................            CMND (Hộ chiếu) số:: ................................... ngày và nơi cấp : ................................................................. Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .............................................................................................................       Xin được ly hôn với: ......................................  năm sinh :............................................................................ CMND (Hộ chiếu) số:.................................... ngày và nơi cấp :................................................................... Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ..... ....................................................................................................................        * Nội dung xin ly hôn: (A1) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................  * Về con chung: (A2) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................  * Về tài sản chung: (A3) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................  .................. Ngày ........... tháng........... năm........ Người làm đơn   (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)   Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn: +   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn. +   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có.. +   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có. +   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có..

File đính kèm:

  • docĐơn xin lý hôn (Ly hôn đơn phương).doc
Mẫu đơn liên quan