Mẫu Giấy chứng nhận kết hôn

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Giấy chứng nhận kết hôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số:....................................... Quyển số:........................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN Họ và tên chồng: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: Chồng (Đã ký) ... Họ và tên vợ: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: Vợ (Đã ký) ... Nơi đăng ký: Ngày, tháng, năm đăng ký: Ghi chú: . NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Đã ký) (Đã ký) ........................................ ........................................ Sao từ Sổ đăng ký kết hôn Ngày ...tháng ...năm..... NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) ........................................

File đính kèm:

  • docmau_giay_chung_nhan_ket_hon.doc
Mẫu đơn liên quan