Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3211 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: TÒA ÁN . . . . . . . . . . . . . Tôi tên: ....................................................................... năm sinh :.......................... CMND (Hộ chiếu) số: ....................................................... ngày và nơi cấp :................ Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ................................ Xin được ly hôn với: .......................................................... năm sinh :............................ CMND (Hộ chiếu) số:........................................................ ngày và nơi cấp :................. Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ............................................. * Nội dung xin ly hôn: (A1) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... * Về con chung: (A2) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... * Về tài sản chung: (A3) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Kính đề nghị quý tòa xem xét giải quyết./. Ngày ..............tháng............năm.................. NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMẫu đơn xin ly hôn đơn phương.doc
Mẫu đơn liên quan