Mẫu đơn xin ly hôn

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin ly hôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN LY HÔN   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN… Tôi tên :....................................................... năm sinh :......................................................   CMND (Hộ chiếu) số:: ................................ ngày và nơi cấp : ......................................... Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc).....................................................................................  Xin được ly hôn với: ..................................  năm sinh :..................................................... CMND (Hộ chiếu) số:................................ ngày và nơi cấp :............................................. Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) .................................................................................................  * Nội dung xin ly hôn: (A1) .............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... * Về con chung: (A2) ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................  * Về tài sản chung: (A3) ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................  .................. Ngày ........... tháng........... năm..... Người làm đơn   (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docMẫu đơn xin ly hôn.doc
Mẫu đơn liên quan