Đơn xin ly hôn

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2174 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin ly hôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn xin ly hôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________________ ……ngày …….tháng……năm… ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………….. Tôi tên : năm sinh : CMND (Hộ chiếu) số:: ngày và nơi cấp : Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) Xin được ly hôn với: năm sinh : CMND (Hộ chiếu) số: ngày và nơi cấp : Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) * Nội dung xin ly hôn: * Về con chung: * Về tài sản chung: Người làm đơn (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin ly hôn.doc
Mẫu đơn liên quan