Mẫu Tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN Kính gửi: (1) Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: Nơi cư trú: (2) Giấy tờ tùy thân: (3) Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây: Họ, chữ đệm, tên bên nữ: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Nơi cư trú: (2) Giấy tờ tùy thân: (3) .......................................... Họ, chữ đệm, tên bên nam: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Nơi cư trú: (2) Giấy tờ tùy thân: (3) .......................................... Đã đăng ký kết hôn tại(4) ........................................................................................... số cấp ngày........ tháng ...... năm Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5). Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. .........., ngày...tháng...năm... Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: ............................................................... ............................................................... ............................................................... Người yêu cầu (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) Chú thích: (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn. (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. (5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

File đính kèm:

  • docmau_to_khai_ghi_chu_dang_ky_ket_hon.doc
Mẫu đơn liên quan