Đơn xin nghỉ phép (Tập đoàn phát triển giáo dục quốc tế Đông Dương)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Tập đoàn phát triển giáo dục quốc tế Đông Dương), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
INDOCHINA INTERNATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT GROUP (TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG ) Code : NS – 10 – BM01 Version : 1.0 Date : 01/10/2010 Page : Page 1 of 1 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gởi: - - . Tôi tên là: ..... Phòng ban/Bộ phận: Nay tôi làm đơn này kính trình Ban Giám Hiệu và Phòng Nhân sự cho phép tôi nghỉ ngày Từ ngày đến ngày: Lý do: Những công việc phải xử lý trong thời gian tôi nghỉ phép được bàn giao lại cho : Kính mong Viện trưởng và Phòng Nhân sự xét duyệt. Ngày______tháng_______năm 20 THỦ TRƯỞNG P. Nhân sự Trưởng Bộ phận Người viết đơn

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Tập đoàn phát triển giáo dục quốc tế Đông Dương).doc
Mẫu đơn liên quan