Giấy nghỉ phép năm (Mẫu 1.16)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 6679 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy nghỉ phép năm (Mẫu 1.16), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 1.16 – Giấy nghỉ phép TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /GNP- (3). . (4). , ngày .. tháng .. năm 20 GIẤY NGHỈ PHÉP Xét Đơn xin nghỉ phép ngày của ông (bà) (2) cấp cho: Ông (bà): (5) Chức vụ: Nghỉ phép năm . trong thời gian: ., kể từ ngày . đến hết ngày tại (6) Nơi nhận: - . (7).; - Lưu: VT, . (8). QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu) Họ và tên Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép (Chữ ký, dấu) Họ và tên Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép. (4) Địa danh (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy phép. (6) Nơi nghỉ phép. (7) Người được cấp giấy nghỉ phép. (8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

File đính kèm:

  • docGiấy nghỉ phép năm (Mẫu 1.16).doc