Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------- ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN Kính gửi: Tên tôi là: Sinh ngày: Chức vụ: Vị trí công tác: Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ hiện tại: Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước. Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20..... đến ngày ....../....../20......... Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho hiện đang công tác tại Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày.....tháng.....năm...... Ý kiến của Giám đốc Người làm đơn ............................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ***-------- ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo huyện ............ - Ban giám hiệu Trường ................... Tên tôi là: .............................................. Sinh ngày: Nghề nghiệp: Nơi công tác: Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện .................................... và Ban giám hiệu Trường ........................ cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước. Thời gian xin nghỉ từ ngày ..... tháng .... năm ....... đến ngày ..... tháng ..... năm ..... Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường. Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện ......................, ban giám hiệu Trường .................................. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn! ............., ngày....tháng....năm..... Ý kiến của hiệu trưởng Người viết đơn

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_nghi_viec_huong_che_do_thai_san.doc
Mẫu đơn liên quan