Thông báo về việc nghỉ phép

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 6208 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thông báo về việc nghỉ phép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2014. GIÁM ĐỐC Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN. Căn cứ vào Nhiệm vụ và Quyền hạn của Giám đốc Công ty. THÔNG BÁO V/v: Nghỉ phép - Kể từ ngày 2014/07/01 trở đi không đồng ý nghỉ đột xuất lý do bận việc . - Chỉ đồng ý đột xuất khi bệnh ( có giấy của bác sỉ ) hoặc nhà có tang gia đột xuất . - Tất cả những trường hợp khác phải xin nghỉ trước 03 ngày . - Trường hợp nghỉ phép năm phải thông báo trước 01 tuần . - Những trường hợp còn lại điều tính nghỉ không phép, trừ lương gấp đôi . Nơi Nhận: Bộ phận Kỹ Thuật Ban ISO Bộ phận Sản Xuất Bộ phận phát hành Giám đốc HCNS Nguyễn Ngọc Trung

File đính kèm:

  • docqd_lam_viec_cua_ca_dem_3905.doc
Mẫu đơn liên quan