Đơn xin nghỉ phép năm (Trường Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 29/01/2016 | Lượt xem: 3234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép năm (Trường Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG NGHIỆP TUY HÒA ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM   Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa; - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; - (1) Tên tôi là:.. Chức vụ /chức danh: Đơn vị công tác: Đề nghị được nghỉ phép năm.(2), từ ngày..// Nơi nghỉ phép:.. Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần: Đề nghị lãnh đạo đơn vị và Hiệu trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Phú Yên, ngàytháng năm 20 HIỆU TRƯỞNG Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên)  Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép năm (Trường Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa).doc
Mẫu đơn liên quan