Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC Kính gửi: 1. Tên tôi là (chữ in hoa): Nam, nữ: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh (Huyện, tỉnh): 4. Hộ khẩu thường trú: 5. Dân tộc: Tôn giáo: Quốc tịch: 6. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: 7. Địa chỉ liên lạc: 8. Số điện thoại: Email: 9. Đang công tác tại: 10. Hạng giáo viên đang đảm nhận: Nay tôi có nguyện vọng học khóa bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên: hạng: do quý cơ quan tổ chức. Tôi xin chấp hành các nội quy, quy định làm việc của quý cơ quan về khóa học. , ngày tháng năm Người làm đơn Hồ sơ đính kèm: Đơn đăng ký học của học viên Bản sao có công chứng văn bằng cao nhất Giấy CMND photo công chứng 2 ảnh thẻ 4x6

File đính kèm:

  • docdon_dang_ky_boi_duong_theo_chuan_chuc_danh_nghe_nghiep_vien.doc