Đơn xin nghỉ phép (Tam Kỳ)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1995 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Tam Kỳ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày...... tháng...... năm...... ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi:....................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Tôi tên là:...................................................................................................... Chức vụ:........................................................................................................ Đơn vị công tác:............................................................................................ Kính đề nghị:............................................................................... cho tôi nghỉ phép năm ......, từ ngày..... tháng.....năm...... đến ngày.... tháng.... năm.......... Tổng số ngày nghỉ phép:...... ngày; thời gian nghỉ phép tính vào chế độ nghỉ phép năm ....... Số ngày phép đã nghỉ trong năm:.....ngày, số ngày phép còn lại trong năm:........ngày. Lý do nghỉ:.................................................................................................... ................................................................................................................................. Địa điểm nghỉ phép: .................................................................................... Tôi xin cam kết sẽ sắp xếp và bàn giao các công việc đang phụ trách cho thành viên liên quan theo sự phân công của lãnh đạo để tiếp tục giải quyết công việc của đơn vị trước khi nghỉ phép. Kính đề nghị lãnh đạo quan tâm giải quyết! Lãnh đạo Sở Lãnh đạo phòng Lãnh đạo phòng Người làm đơn Tổ chức cán bộ

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Tam Kỳ).doc
Mẫu đơn liên quan