Đơn xin thuyên chuyển công tác (Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin thuyên chuyển công tác (Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o--------- ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện Họ và tên:....................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................. Nơi sinh:......................................................................................................................................... Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................................... Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................................................. Đơn vị công tác:............................................................................................................................. Văn bằng chuyên môn:.................................................................................................................. Giáo viên môn:............................................................................................................................... Năm vào ngành:....................................................... Năm bổ nhiệm ngạch:.................................. Chức vụ, công việc đang làm:....................................................................................................... Nhiệm sở xin chuyển đến:............................................................................................................. 1/.................................................................................................................................. 2/.................................................................................................................................. Lý do thuyên chuyển:.................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Ngày.........tháng.........năm 200…... Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị Ký tên ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

File đính kèm:

  • pdfĐơn xin thuyên chuyển công tác (Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh).pdf
Mẫu đơn liên quan