Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI Kính gửi : BẢO HIỂM XÃ HỘI Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Giấy phép hoạt động số: Do Cấp ngày Ngành nghề hoạt động: Tài khoản số: Tại Đại diện doanh nghiệp: Số chứng minh nhân dân số: Ngày cấp Nơi cấp: Đăng ký nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau: - Tổng số lao động:...........người. - Tổng quỹ tiền lương tháng: .. (Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp) Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định: - Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH –BHYT hàng tháng về cơ quan BHXH. - Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gửi về cho cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động. - Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH cho người lao động. Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động và điều lệ BHXH. XÁC NHẬN CỦA BHXH GIÁM ĐỐC Ngày......tháng......năm...... ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỐC

File đính kèm:

  • docphieu_dang_ky_tham_gia_bao_hiem_xa_hoi.doc
Mẫu đơn liên quan