Tổng hợp nguồn và nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp nguồn và nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ Biểu 3 TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2011 (Đính kèm Công văn số 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH ngày 03/7/2012) Nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị đến năm 2011 (Phần còn lại sau khi thực hiện CCTL năm 2011, bố trí để xây dựng DT 2012, Phụ cấp Công tác Đảng - đoàn thể và Phụ cấp công vụ năm 2011) Bao gồm Số TT Tên đơn vị Nhu cầu kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2011 Tổng số Học phí Nguồn thu khác từ đơn vị hành chính sự nghiệp Tiết kiệm 10% chi thường xuyên Nguồn tăng thu Số kinh phí bổ sung từ ngân sách thành phố 1 2 3 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9 Ghi chú: + Nguồn tăng thu (cột 8) sử dụng cho Phòng TC-KH Quận huyện là nguồn tăng thu của các năm trước chuyển sang, không tính tăng thu thực hiện năm 2011 so với dự toán năm 2011. + Năm 2011: Sử dụng nguồn CCTL tại đơn vị và ngân sách quận - huyện đến năm 2011 …, ngày … tháng … năm … THỦ TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) chi cho nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011, trường hợp thiếu nguồn ngân sách thành phố bổ sung.

File đính kèm:

  • pdfcong_van_6027_5__7967.pdf
Mẫu đơn liên quan