Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức

pdf5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2565 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CCVC: …………. 2C/BNV-2008 Số hiệu cán bộ, viên chức: …………………………………. Cơ quan, đơn vị sử dụng CCVC …………………………… Ảnh màu (4 x 6 cm) SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ……………………………….. 2) Tên gọi khác: …………………………………………………………… 3) Sinh ngày: … tháng … năm … . Giới tính (nam, nữ): ……………… 4) Nơi sinh: Xã ………..Huyện ………..Tỉnh …………………………… 5) Quê quán: Xã ………..Huyện ………..Tỉnh ………………………….. 6) Dân tộc: …………………………………………………….. 7) Tôn giáo: ……………… 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….. (Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 9) Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………. (Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ……………………………………………………. 11) Ngày tuyển dụng: …/…/… Cơ quan tuyển dụng: …………………………………….. 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ………………………………………………………….. (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) 13) Công việc chính được giao: …………………………………………………………….. 14) Ngạch công chúc (viên chức): ……………………………. Mã ngạch: ……………… Bậc lương: ……. Hệ số: …… Ngày hưởng: …/…/… Phụ cấp chức vụ: …Phụ cấp khác: …. 15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ………………….. 15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất: ……………………………………………………………. (TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp: chuyên ngành) 15.3-Lý luận chính trị: …………………… 15.4-Quản lý nhà nước:………………………… (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự………) 15.5-Ngoại ngữ: ……………………………… 15.6-Tin học: ………………………………. (Tên ngoại ngữ+ Trình độ A, B, C, D,...) (Trình độ A, B, C,....) 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …../…../….. Ngày chính thức:……/……./…… 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ………………………………………………. (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,.... và làm việc gì trong tổ chức đó) 18) Ngày nhập ngũ: ……/……../…….Ngày xuất ngũ: ……/…../…..Quân hàm cao nhất: …….. 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: …………………………………………………… (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,...) 20) Sở trường công tác: ………………………………………………………………………….. 21) Khen thưởng: ……………………………. 22) Kỷ luật: …………………………………….. (Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào) 22) Tình trạng sức khoẻ: …………… Chiều cao: …….. Cân nặng: ……kg, Nhóm máu: ……. 24) Là thương binh hạng: ……../………, Là con gia đình chính sách: ………………………. (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, Dioxin) 25) Số chứng minh nhân dân: ……………….Ngày cấp: …/…/… 26) Sổ BHXH:……………. 27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm, đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …/… - …/… …/… - …/… …/… - …/… …/… - …/… …/… - …/… …/… - …/… …/… - …/… …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư … 28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ … ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN: - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc …) ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu …?): ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. - Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ...)? ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. 30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH: a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?) …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?) …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Tháng/năm Mã ngạch/bậc Hệ số lương 32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Người khai Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật (Ký tên, ghi rõ họ tên) ………., Ngày…..tháng…….năm…….. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CCVC (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfco_quan_5456.pdf
Mẫu đơn liên quan