Giấy nghỉ phép năm (Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết TP. HCM)

docx2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3974 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy nghỉ phép năm (Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết TP. HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 1.16 – Giấy nghỉ phép CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT Số: /GNP-XSKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 GIẤY NGHỈ PHÉP Xét đơn xin nghỉ phép ngày của Ông (bà) .. (1) .. cấp cho: Ông (bà): (2) . Chức vụ: Nghỉ phép năm trong thời gian: ., Kể từ ngày đến hết ngày .. Tại ..(3) . Nơi nhận: -..(4).., - Lưu VT, ..(5). QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu) Họ và tên Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc Chính quyền địa phương nơi nghỉ phép (Chữ ký, dấu) Họ và Tên Ghi chú: Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép; Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy phép. Nơi nghỉ phép Người được cấp giấy phép; Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

File đính kèm:

  • docxGiấy nghỉ phép năm (Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết TP. HCM).docx
Mẫu đơn liên quan