Mẫu Đơn xin phúc khảo kết quả thi công chức kho bạc Nhà nước

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn xin phúc khảo kết quả thi công chức kho bạc Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÚC KHẢO Kính gửi: Hội đồng Tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2017 Tên tôi là: Ngày sinh: Địa chỉ thường trú: Số điện thoại liên lạc: Số báo danh: Sau khi nhận được thông tin về kết quả điểm thi của Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước năm 2017 thông báo, kết quả điểm thi từng môn của tôi như sau: Môn kiến thức chung: điểm. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (viết): điểm. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm): điểm. Môn tin học văn phòng: điểm. Môn ngoại ngữ: điểm. Với kết quả điểm như trên, tôi làm đơn phúc khảo đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước xem xét cho tôi phúc khảo bài thi môn: Môn .. Môn .. Tôi xin chân thành cảm ơn./. ..,ngày.thángnăm. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_phuc_khao_ket_qua_thi_cong_chuc_kho_bac_nha_nuoc.doc
Mẫu đơn liên quan