Đơn đăng ký tham gia hệ thống ecosys

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký tham gia hệ thống ecosys, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG ECOSYS Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương Công ty : Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Đăng ký cấp CO tại (Phòng QLXNK/Ban Quản lý KCN-KCX): Đăng ký tham gia Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys) và đề nghị được cấp thiết bị với nội dung sau: Tên công ty (trên hóa đơn VAT): Địa chỉ (trên hóa đơn VAT): Địa chỉ (nhận thiết bị): Số lượng đầu đọc thẻ: Số lượng thẻ chữ ký điện tử: DANH SÁCH NGƯỜI KÝ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ STT Họ và tên Chức vụ Email Họ và tên người liên hệ: Điện thoại di động: Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những yêu cầu của Bộ Công Thương khi tham gia Hệ thống eCoSys. ., ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, đóng dấu) ___________________ * Thông tin đăng ký xin gửi về: - email: dangkyca@ecomviet.vn; Điện thoại : 04 66837329 ; Fax: 04 22205397. * Ghi chú: Mỗi công ty cần ít nhất 01 đầu đọc thẻ và 01 thẻ chữ ký điện tử, 01 đầu đọc thẻ có thể dùng chung cho nhiều thẻ chữ ký điện tử khác nhau, 01 thẻ chữ ký điện tử tương ứng với 01 chữ ký điện tử

File đính kèm:

  • docdon_dang_ky_tham_gia_he_thong_ecosys.doc
Mẫu đơn liên quan