Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2705 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ phép năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: ……………………………………………………………………. Tên tôi là: …………………………, Năm sinh:……………………………. Chức vụ (chức danh): ………………………………………………………. Đơn vị công tác:…………………………………………………………….. Đề nghị được nghỉ phép năm ………; ……… ngày (từ ngày …./…./….. .. đến ngày ……/……/…….. ) (kèm theo các giấy tờ liên quan) Nơi nghỉ phép : …………………………………………………………….. Lý do nghỉ phép: …………………………………………………………… Điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………. Đề nghị …………………………………… cho tôi theo nguyện vọng trên. Xin chân trọng cảm ơn. ……, ngày … tháng …. năm 20….. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TẾP QUẢN LÝ NGƯỜI LÀM ĐƠN PHÊ DUYỆT LÃNH ĐẠO

File đính kèm:

  • docMẫu đơn xin nghỉ phép năm.doc
Mẫu đơn liên quan