Đơn xin chuyển công tác (Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2534 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin chuyển công tác (Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo ………………… Tên tôi là: ..............................................................Sinh ngày...... / ........ /.................... Quê quán: ...................................................................................................................... Trú quán:........................................................................................................................ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .................................................................................. Đơn vị công tác hiện nay: ............................................................................................. Ngày vào ngành......./......./.......... Ngày về đơn vị công tác hiện nay......../......./............ Đơn vị xin chuyển đến: ................................................................................................. Lý do xin chuyển công tác: ........................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng. Tôi xin chân thành cám ơn. ........, ngày........ tháng...... năm 20...... Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ, tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin chuyển công tác (Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam).DOC
Mẫu đơn liên quan